كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : ovarian cancer

استاد : سركار خانم دكتر فاطمه زهرا سادات علامه

دستيار : خانم دكتر ايران نژاد

زمان : دوشنبه 98/7/15 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir