كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با نوزادان

موضوع = دوقلويي

استاد = سركار خانم دكتر زارعان

رزيدنت = خانم دكتر سليماني

زمان = دوشنبه 98/1/26 -- ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir