كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : angular pregnancy

استاد : سركار خانم دكتر مريم هاشمي

رزيدنت : خانم ها دكتر زمانسرايي - دكتر افضلي

زمان : دوشنبه 98/1/19 -- ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir