كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بازآموزي زنان و مامايي

دوشنبه 96/12/14 - ساعت 9 صبح

موضوع : Ovarian tumor

استاد : سركار خانم دكتر بهنام فر

با حضور جناب آقاي پروفسور هنجني

بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدها بر روي سايت  در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir