شيوه نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شیوه نامه اجرایی درس اخلاق 3دوره کارورزي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روي سايت قسمت آموزش كارورزي مي باشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir