سوالات و پاسخنامه كارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سوالات و پاسخنامه كارورزان مرداد و شهريور 98 بر روي سايت مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir