جلسه قوانین

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه قوانین مستندسازی پرونده های پزشکی و جنبه های قانونی مدارک پزشکی

سخنران : دکتر مقاره زاده متخصص پزشکی قانونی

شرکت کنندگان : دستیاران زنان و مامایی

تاریخ : 5 /5 /96   و   12 /5 /96

زمان : ساعت 8 صبح لغایت 2 بعد از ظهر

مکان : بیمارستان شهید بهشتی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir