برنامه هاي مهر ماه 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي مهر ماه 98 بر روي سايت گروه ثبت شده است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir