برنامه هاي مرداد 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي مرداد 98 در سايت گروه ثبت شده است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir