برنامه هاي شهريور 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي شهريور 98  گروه زنان و مامايي بر روي سايت قابل مشاهده مي باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir