برنامه هاي دي ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي دي ماه 96  گروه زنان و مامايي بر روي سايت گروه ثبت گرديد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir