برنامه هاي دي ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/12/21-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي دي ماه 96  گروه زنان و مامايي بر روي سايت گروه ثبت گرديد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir