برنامه هاي تير ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي تير ماه  97  بر روي سايت ثبت شده است .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir