فیلم های آموزشی گروه زنان وزایمان-جهت دانلود روی فیلم کلیک راست save video as

روش انجام Leep

روش انجام گره یک دستی و دو دستی

روش انجام برش میلارد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir