فیلم های آموزشی گروه زنان وزایمان-جهت دانلود روی فیلم کلیک راست save video as

زایمان طبیعی بخش دوم

زایمان طبیعی بخش اول

اسکراب

پوشیدن دستکش به صورت باز

پوشیدن گان و دستکش قسمت دوم

پوشیدن گان و دستکش قسمت اول

قسمت دوم کارگذاری وسایل در لاپاراسکوپی

کارگذاری وسایل در لاپاراسکوپی

قسمت دوم وسایل و ابزار لاپاراسکوپی

وسایل و ابزار لاپاراسکوپی

زایمان ابزاری (فورسپس) -قسمت سوم

زایمان ابزاری (فورسپس) -قسمت دوم

زایمان ابزاری (فورسپس) -قسمت اول

hysteroscopy-part2

hysteroscopy-part1

بستن شریان رحمی و شریان تخمدانی

هایپوگاستریک لیگاسیون

بستن شریان تخمدانی به روش دوم

روش انجام Leep

روش انجام گره یک دستی و دو دستی

روش انجام برش میلارد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir