اخبار طب ایرانی

کنفرانس علمی یک روزه سوء هاضمه از منظر طب سنتی و طب نوین

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-19:47

کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان «سوء هاضمه از منظر طب سنتی و طب نوین» در روز پنجشنبه در تاریخ  97/8/10 با همکاری گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی توسط دبیر علمی برنامه جناب آقای دکتر محمد مظاهری و اعضای گروه جهت پزشکان عمومی، گروه های داخلی، تغذیه و علوم غذایی در تیران- بلوار امام -شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون برگزار  شد.

دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:53

با همکاری گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان  "دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با حضور اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

نوزدهمین و بیستمین دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-8:05

نوزدهمین و بیستمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/7/19 با موضوع  آشنایي با اصطلاحات کلي و آشنایي با فرآورده های گیاهي صنعتي و در روز جمعه در تاریخ 97/7/20 با موضوع آشنایي با اصطلاحات مربوط به افعال و عملكردهای داروها در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران  توسط اساتید و متخصصین گروه طب ایرانی برگزار شد.

دوره آموزشی طب سنتی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-8:12

با همکاری گروه طب ایرانی و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان دوره آموزشی طب سنتی 120 ساعته ویژه پزشکان و پیراپزشکان برگزار شد.

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir