اخبار طب ایرانی

جلسه دفاع پایان نامه خانم دکتر رضیه اسحاقیان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:00

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضیه اسحاقیان دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی تحت عنوان "تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب سنتی ایران و کاآزمایی بالینی تأثیر کپسول کندر (Boswellia serrate)  و کپسول زنجبیل (Zingiber offecinale) بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین 45-18سال " روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 8 صبح در تالار هشت گوش برگزار شد.

سی و سومین و سی و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-10:46

سی و سومین  و سی و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/11/11 با موضوعات سوء القنیه، علاج کلی معده، بی اشتهایی، خونریزی بینی و مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی و در روز جمعه در تاریخ 97/11/12 با موضوعات Premature Ejaculation  از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج و اسهال در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی"

تاریخ ایجاد جمعه,1397/10/28-17:20

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/10/27 با موضوعات تدابیر شیردهی، نفخه رحم و آکنه و در روز جمعه در تاریخ 97/10/28 با موضوعات اختناق و سیلان و معرفی چند کیس شایع حوزه زنان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی"

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:13

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/10/13 با موضوعات تدابیر قبل از بارداری و تدابیر دوران بارداری و در روز جمعه در تاریخ 97/10/14 با موضوعات مدیریت تغییر میل جنسی و معرفی چند کیس شایع حوزه زنان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir