اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی "ویژگیهای مزاج گرم و خشک"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:28

پخش برنامه رادیویی با موضوع "ویژگیهای مزاج گرم و خشک" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز پنجشنبه  31 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "طب ایرانی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:28

پخش برنامه رادیویی با موضوع "طب ایرانی" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  23 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-6:13

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  16 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

پخش برنامه رادیویی مصرف میوه در فصل گرما

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-12:23

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مصرف میوه در فصل گرما" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir