اخبار طب ایرانی

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:34

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/29 با موضوعات مدیریت یائسگی، مدیریت ناباروری، مدیریت دیسمنوره در روز جمعه در تاریخ 97/9/30 با موضوعات مدیریت بیماریهای تخمدان، مدیریت تخمدان پلی کیستیک در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

بیست هفتمین و بیست و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:33

بیست و هفتمین و بیست و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/22 با موضوعات بادکش درمانی و قلت لبن و در روز جمعه در تاریخ 97/9/23 با موضوعات مبانی علاج در بیماریهای معده و یبوست در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

آیین نامه نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-20:20

آیین نامه نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی که توسط مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی مورد تأیید قرار گرفت.

آیین نامه نحوه فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-20:24

آیین نامه نحوه فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی که توسط مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی مورد تأیید قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir