اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-6:13

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  16 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

پخش برنامه رادیویی مصرف میوه در فصل گرما

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-12:23

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مصرف میوه در فصل گرما" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

پخش برنامه رادیویی"پیشگیری از سردردهای ناشی از تابش اشعه خورشید "

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-12:21

پخش برنامه رادیویی با موضوع "پیشگیری از سردردهای ناشی از تابش اشعه خورشید"  از سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه "تغذیه و رژیم درمانی در طب ایرانی "

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/18-9:07

کنفرانس علمی یک روزه "تغذیه و رژیم درمانی در طب ایرانی " با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه طب ایرانی، جناب آقای دکتر مرتضی صفوی متخصص تغذیه و هیئت علمی و جناب آقای دکتر محمود بابائیان عضو گروه و متخصص طب ایرانی روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 از ساعت 8 الی 16 در  سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی امین برگزار شد. هدف از این کنفرانس افزایش دانش و مهارت فرا گیران در مورد تلفیق رژیم درمانی درطب مدرن با طب ایرانی بود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir