اخبار طب ایرانی

مراسم افتتاحیه سلامتکده طب سنتی در مرکز آموزشی و درمانی امین

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/18-10:41

روز یکشنیه مورخ 95/11/24 رأس ساعت 11 صبح مراسم افتتاحیه سلامتکده طب سنتی در محل مجتمع آموزشی مرکز آموزش و درمانی امین با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر موحدیان عطار، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر خدیوی، رئیس محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر صبری، جمعی از مسئولین محترم واحد های دانشکده، رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امین جناب آقای دکتر محجوبی پور، جناب آقای دکتر مظاهری سرپرست محترم گروه طب سنتی، اعضای محترم هیات علمی گروه و سایر مدعوین محترم برگزار گردید.

پیام وزیر بهداشت

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/21-16:42

مدرس ابن سینا به عنوان نخستین دانشگاه طب جهان در اصفهان بازگشایی شد

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/21-16:43

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir