اخبار طب ایرانی

آیین نامه نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-22:50

آیین نامه نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی که توسط مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی مورد تأیید قرار گرفت.

آیین نامه نحوه فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-22:54

آیین نامه نحوه فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی که توسط مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دفتر طب ایرانی مورد تأیید قرار گرفت.

پنجمین کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و طب سنتی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-14:23

پنجمین کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور مدرسین محترم آقای دکتر محمد مظاهری (سرپرست گروه طب ایرانی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان) و آقای دکتر مهدی رحیم سالک (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان) مورخ  22 آذر ماه 97 در مجتمع خوارزمی دانشگاه صنعتی اصفهان طبقه همکف برگزار می گردد.

شماره تلفن: 33915332-031

پیش ثبت نام در سایت: www.opemlearn.iut.ac.ir

بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پرشکان و ماما

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-14:36

بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/8 با موضوعات مباني علاج بیماری های دماغ، دوار و سدر و در روز جمعه در تاریخ 97/9/9 با موضوعات خدر و تشنج در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir