اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی "تدابیر فصل زمستان"

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-12:12

پخش برنامه رادیویی با موضوع "تدابیر فصل زمستان" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود بابائیان در روز چهارشنبه 11 دی  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "آلودگی هوا"

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-12:10

پخش برنامه رادیویی با موضوع "آلودگی هوا" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود بابائیان در روز چهارشنبه 4 دی  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" از سیب سلامت سیمای اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:13

برنامه گفتگوي پزشکي سیب سلامت از شبکه اصفهان با موضوع "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز  یکشنبه 17 آذر  1398 ساعت 16  انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:14

پخش برنامه رادیویی با موضوع "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود بابائیان در روز چهارشنبه 13 آذر  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir