اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی"پیشگیری از سردردهای ناشی از تابش اشعه خورشید "

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-12:21

پخش برنامه رادیویی با موضوع "پیشگیری از سردردهای ناشی از تابش اشعه خورشید"  از سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه 2 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه "تغذیه و رژیم درمانی در طب ایرانی "

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/18-9:07

کنفرانس علمی یک روزه "تغذیه و رژیم درمانی در طب ایرانی " با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه طب ایرانی، جناب آقای دکتر مرتضی صفوی متخصص تغذیه و هیئت علمی و جناب آقای دکتر محمود بابائیان عضو گروه و متخصص طب ایرانی روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 از ساعت 8 الی 16 در  سالن اجتماعات مرکز آموزشی و درمانی امین برگزار شد. هدف از این کنفرانس افزایش دانش و مهارت فرا گیران در مورد تلفیق رژیم درمانی درطب مدرن با طب ایرانی بود.

کنفرانس علمی یک روزه مروری بر داروهای سیستم گوارش از منظر طب نوین و سنتی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/04/06-21:25

کنفرانس علمی یک روزه "مروری بر داروهای سیستم گوارش از منظر طب نوین و سنتی" با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر مریم سهیلی پور فوق تخصص گوارش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سرکار خانم دکتر مریم تنهایی داروساز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز پنجشنبه مورخ 98/4/6 از ساعت 8 الی 13 در تالار انجمن داروسازان اصفهان برگزار شد. هدف از این کنفرانس آشنایی فراگیران با کلیات داروهای شیمیایی رایج در اختلالات گوارش، کلیات داروها و گیاهان دارویی در حوزه گوارش بود.

کنفرانس علمی یک روزه مروری بر داروهای ضد افسردگی از منظر طب نوین و سنتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/18-9:33

کنفرانس علمی یک روزه "مروری بر داروهای ضد افسردگی از منظر طب نوین و سنتی" با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه طب ایرانی، سرکار خانم دکتر فاطمه سادات ناجی متخصص روانپزشکی و جناب آقای دکتر محمود بابائیان عضو گروه و متخصص طب ایرانی روز پنجشنبه مورخ 98/3/30 از ساعت 8 الی 14 در تالار انجمن داروسازان اصفهان برگزار شد. هدف از این کنفرانس آشنایی فراگیران با جایگاه طب نوین و سنتی در ساختمان نظام سلامت، گذری بر افسردگی و داروهای شیمیایی ضد افسردگی  و گذری بر داروهای گیاهی ضد افسردگی بود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir