اخبار طب ایرانی

بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-14:31

بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/24 با موضوع آشنايي با كليات فصد و ....و آشنايي كلي با مفردات غذايي پركاربردو در روز جمعه در تاریخ 97/8/25 با موضوع آشنايي با كليات حقنه و قي درماني، آشنايي با غمز و دلك و مروری بر سدد كبدی در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-9:25

بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/3 با موضوع آشنایی با فرآورده های گیاهی صنعتی و آشنایی با تداخلات داروهای شیمیایی و گیاهی و در روز جمعه در تاریخ 97/8/4 با موضوع آشنایی با تداخلات داروهای شیمیایی و گیاهی و آشنایی با مرکبات پرکاربرد در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه تعیین مزاج و تدبیر آن

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-12:59

کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان «تعیین مزاج و تدبیر آن» در روز پنجشنبه مورخ  97/8/24 با همکاری گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی و  شبکه گز برخوار جهت پزشکان عمومی، پزشکان عمومی شاغل در پزشک خانواده، طب سالمندی و بیماریهای داخلی در گز برخوار - دولت آباد - تالار شهرداری جتب پارک سید محمد برگزار می شود. علاقمندان می توانند در صورت تمایل در سایت مرکز آموزش مداوم کشور ثبت نام کنند.

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانات کنفرانس علمی یک روزه تعیین مزاج و تدبیر آن

اولین و دومین جلسه دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-22:22

اولین و دومین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/10 با موضوع  مروری بر تاریخ طب ایرانی، مروری بر امور طبیعیه و آناتومی و مزاج دستگاه تناسلی زنان و در روز جمعه در تاریخ 97/8/11 با موضوع تعیین مزاج و تدبیر آن، اخذ شرح حال در بیماریهای زنان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir