اخبار طب ایرانی

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی"

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-10:43

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/10/13 با موضوعات تدابیر قبل از بارداری و تدابیر دوران بارداری و در روز جمعه در تاریخ 97/10/14 با موضوعات مدیریت تغییر میل جنسی و معرفی چند کیس شایع حوزه زنان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

بیست و نهمین و سی امبن جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-10:44

بیست و نهمین و سی امبن جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/10/6 با موضوعات مباحث مروری بر حجامت و مبانی علاج کبد و در روز جمعه در تاریخ 97/10/7 با موضوعات فصد، نزله و زکام  در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-11:04

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/29 با موضوعات مدیریت یائسگی، مدیریت ناباروری، مدیریت دیسمنوره در روز جمعه در تاریخ 97/9/30 با موضوعات مدیریت بیماریهای تخمدان، مدیریت تخمدان پلی کیستیک در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

بیست هفتمین و بیست و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-11:03

بیست و هفتمین و بیست و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/22 با موضوعات بادکش درمانی و قلت لبن و در روز جمعه در تاریخ 97/9/23 با موضوعات مبانی علاج در بیماریهای معده و یبوست در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir