اخبار طب ایرانی

مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی از برنامه سیب سلامت اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-14:54

مبحث مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی از  برنامه سیب سلامت اصفهان با حضور جناب آقای دکتر محمد مظاهری در روز سه شنبه 97/4/12 ساعت 10 صبح

پذیرش مقاله در ژورنال تخصصي طب و داروسازي سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-11:28

ژورنال تخصصي طب و داروسازي سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران مقاله مي پذيرد. محققین محترم در صورت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت jtim.tums.ac.ir  مراجعه نمایند.

پذیرش دانشجو در دوره تخصصی طب سنتی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-18:53

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره تخصصی طب سنتی ایران دانشجو  می پذیرد. در این راستا دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برای دومین سال متوالی اقدام به پذیرش دانشجو در دوره تخصصی طب سنتی ایران از میان دانشجویان برتر دوره اینترنی رشته پزشکی بدون نیاز به آزمون ورودی و در قالب آیین نامه مصوب MD-PhD نموده است. اطلاعات کامل تر در سایت فوق به آدرس http://traditional.sbmu.ac.ir بارگزاری شده است. علاقمندان در صورت تمایل به فرمها و آئین نامه های آموزشی در این دوره مراجعه نمایند.

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-6:37

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و یه مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/3/31 با موضوعات قاروره شناسی و براز، نفث و عرق در روز جمعه در تاریخ 97/4/1 با موضوعات نبض شناسی، هوا در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir