اخبار طب ایرانی

یازدهمین و دوازدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-11:58

یازدهمین و دوازدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/5/11 با موضوعات تقسيم بندي انواع بيماري ها و قوانين كلي علاج بيماري ها در روز جمعه در تاریخ 97/5/12 با موضوعات قوانین استفراغ مواد،نضج و نشانه های آن در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/11-7:16

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/4/28 با موضوعات تدابیر بارداری و تدابیر فربهان در روز جمعه در تاریخ 97/4/29 با موضوعات اعراض نفسانی، تدابیر کهنسالان و تدابیر اطفال و نوجوانان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-5:17

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/4/14 با موضوعات خور و خوش در روز جمعه در تاریخ 97/4/15 با موضوعات خواب و بیداری، حرکت و سکون و احتباس و استفراغ در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

آموزشگاه گیاه دانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-13:36

آموزشگاه گياه دانه با مشاركت انجمن علمي طب سنتی ايران برگزار مي كند: آموزش اصول سبك زندگي و تغذيه سالم بر مبناي مزاج شناسي (طب ایرانی)

مهلت ثبت نام: 15 تیر، شماره تلفن: 88358902-88358732 - 021                 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir