اخبار طب ایرانی

هفدهمین و هجدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-8:46

هفدهمین و هجدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/7/5 با موضوع  آشنایي کلي با مفردات دوایي پرکاربرد (3) و در روز جمعه در تاریخ 97/7/6 با موضوع آشنایي کلي با مفردات دوایي پرکاربرد (4) در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

توصیه های طبی و ایمنی برای روزهای ابتدایی پاییز

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-14:50

روز یکشنبه 31  شهریور ماه 1397، دکتر محمد مظاهری متخصص طب سنتی و سرپرست گروه طب ایرانی طی گفت و گویی با روزنامه اصفهان زیبا در خصوص توصیه های طبی و ایمنی برای روزهای ابتدایی پاییز توضیحاتی دادند.

پانزدهمین و شانزدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی چهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-8:19

پانزدهمین و شانزدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/6/15 با موضوع  آشنایي کلي با مفردات دوایي پرکاربرد (1) و در روز جمعه در تاریخ 97/6/16 با موضوع آشنایي کلي با مفردات دوایي پرکاربرد (2) در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید گروه طب ایرانی برگزار شد.

توصیه مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بر انجام حجامت و دریافت مشاوره از پزشک آگاه و متخصص طب سنتی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/06/15-20:34

جناب آقای دکتر محمود خدادوست مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در منابع اصلی طب سنتی ایرانی، بر انجام حجامت توصیه شده است، بیان کرد: امروزه مقالات علمی بسیاری در زمینه بررسی اثرات درمانی حجامت با استفاده از روش‌های پژوهشی روز دنیا منتشر شده است که تأیید کننده اثرات مثبت آن است. افزایش آگاهی مردم را بهترین راه مقابله با مراکز غیر مجاز ارائه خدمت در حوزه طب سنتی دانست و تأکید کرد: مردم باید اطلاعات آموزشی در حوزه سلامت و طب سنتی ایرانی را از منابع معتبر دریافت کرده و برای دریافت خدماتی از جمله حجامت، به مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir