اخبار طب ایرانی

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/28-6:37

پنجمین و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و یه مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/3/31 با موضوعات قاروره شناسی و براز، نفث و عرق در روز جمعه در تاریخ 97/4/1 با موضوعات نبض شناسی، هوا در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

اولین و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-19:33

اولین و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و یه مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/2/27 با موضوعات تاریخچه طب سنتی ایران، ارکان، مزاج و اخلاط و در روز جمعه در تاریخ 97/2/28 با موضوعات نشانه هاي كلي مزاج جبلي و مزاج شناسي در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفه

دوره آموزش مبانی طب ایرانی در 200 ساعت تئوری و عملی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-17:53

برنامه عملیاتی دوره آموزش مبانی طب ایرانی در 200 ساعت تئوری و عملی جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و یه مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی ازخرداد ماه 1397 با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان با رعایت اصول خاص در واحد آموزش انجمن علمی پزشکی ایران انجام گردید.

روزهای کلاس: پنجشنبه و جمعه               شروع دوره : 1خرداد ماه

 

تدابیر روزه داری

تاریخ ایجاد جمعه,1397/02/28-17:57

دکتر محمد مظاهری، متخصص و مدیر گروه طب ایرانی در روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه 1397 گفت و گویی با روزنامه اصفهان زیبا ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان توضیح مختصری درباره روزه‌داری، توصیه ها، تدابیر روزه داری پرداخت و به اطلاع روزه داران عزیز رساند که مزاج ماه مبارک رمضان گرم و خشک است و روزه داری باعث افزایش حرارت و خشکی در بدن روزه داران می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir