اخبار طب ایرانی

بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:40

بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/24 با موضوع آشنايي با كليات فصد و ....و آشنايي كلي با مفردات غذايي پركاربردو در روز جمعه در تاریخ 97/8/25 با موضوع آشنايي با كليات حقنه و قي درماني، آشنايي با غمز و دلك و مروری بر سدد كبدی در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید و متخصصین گروه طب ایرانی برگزار شد.

بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:44

بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/3 با موضوع آشنایی با فرآورده های گیاهی صنعتی و آشنایی با تداخلات داروهای شیمیایی و گیاهی و در روز جمعه در تاریخ 97/8/4 با موضوع آشنایی با تداخلات داروهای شیمیایی و گیاهی و آشنایی با مرکبات پرکاربرد توسط اساتید و متخصصین گروه طب ایرانی برگزار شد.

اولین و دومین جلسه دوره آموزشی مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-7:46

اولین و دومین جلسه دوره آموزشی "مدیریت کاربردی اختلالات زنان و زایمان از منظر طب ایرانی" جهت رشته های مامایی، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/8/10 با موضوع  مروری بر تاریخ طب ایرانی، مروری بر امور طبیعیه و آناتومی و مزاج دستگاه تناسلی زنان و در روز جمعه در تاریخ 97/8/11 با موضوع تعیین مزاج و تدبیر آن، اخذ شرح حال در بیماریهای زنان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط اساتید و متخصصین گروه طب ایرانی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه سوء هاضمه از منظر طب سنتی و طب نوین

تاریخ ایجاد جمعه,1397/08/11-19:47

کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان «سوء هاضمه از منظر طب سنتی و طب نوین» در روز پنجشنبه در تاریخ  97/8/10 با همکاری گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی توسط دبیر علمی برنامه جناب آقای دکتر محمد مظاهری و اعضای گروه جهت پزشکان عمومی، گروه های داخلی، تغذیه و علوم غذایی در تیران- بلوار امام -شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون برگزار  شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir