اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی تحت عنوان سردرد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/23-15:07
پخش برنامه رادیویی با موضوع "سردرد، میگرن و چربی خون" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهریدر روز شنبه 20 مهر 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد

پخش برنامه رادیویی " مزاج سرد و خشک"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-7:13

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مزاج سرد و خشک" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  13 شهریور 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

پخش برنامه رادیویی "ویژگیهای مزاج گرم و خشک"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-8:24

پخش برنامه رادیویی با موضوع "ویژگیهای مزاج گرم و خشک" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز پنجشنبه  31 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

پخش برنامه رادیویی "طب ایرانی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-6:15

پخش برنامه رادیویی با موضوع "طب ایرانی" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  23 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir