اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

منابع آزمون پذیرش دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:13

قابل توجه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:17

قابل توجه دستياران محترم گروه

باستحضار میرساند  آئین نامه و مقررات و شرح وظایف دستیاران در قسمت برنامه هاي آموزشي - تخصصي - مقررات و آيين نامه ها تنظيم شده و دردسترس مي باشد .

آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-11:37

بدینوسیله باستحضار میرساند آزمون OSCE دستیاران گروه روز پنجشنبه مورخ 96/2/7 ساعت 8 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

fh

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-10:06

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir