اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-11:37

بدینوسیله باستحضار میرساند آزمون OSCE دستیاران گروه روز پنجشنبه مورخ 96/2/7 ساعت 8 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

fh

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-10:06

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir