اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

کلاس آموزشی Pulmonary rehab

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-11:38

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم گروه می رساند کلاس آموزشی تحت عنوان Pulmonary Rehab ، توسط سرکار خانم دکتر قنبری روز دوشنبه مورخ 98/6/11 ساعت 8/15 در کلاس شماره 1 بیمارستان الزهرا(س) برگزار خواهد شد .

جلسه شورای پژوهشی و عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-7:38

باطلاع اساتید محترم می رساند روز پنجشنبه مورخ 2 خرداد ساعت 8/30 جلسه شورای گروه درکلاس درس  پاتولوژی برگزار می شود.لطفا رأس ساعت حضور بهم رسانید .

گزارش جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:06

به اطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه در تاریخ 98/2/23 در بیمارستان الزهرا(س) برگزار و پروپوزال های خانم ها دکتر فطرس و دکتر قاسمی و آقای دکتر انصاری مطرح و با کلیات آن موافقت شد .

آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:37

آزمون آسکی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 98/2/11 و 98/2/12 در مرکز مهارتهای بالینی و بیمارستان امین برگزار خواهد شد

کلاس رادیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:31

به اطلاع می رساند کلاس آموزشی رادیولوژی با موضوع MRI شانه روز یکشنبه مورخ 98/2/8 ساعت 7/30 در سالن کنفرانس رادیولوژی برگزار می شود.

کلاس آموزشی Mini CEX

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:29

به اطلاع می رساند روز دوشنبه مورخ 98/2/10 ساعت 7/45 کلاس Minicex توسط خانم دکتر امید با امتیاز بازآموزی در کلاس پاتولوژی الزهراء(س) برگزار می شود. حضور کلیه همکاران الزامی است .

گزارش جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:32

به اطلاع می رساند جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه مورخ 98/2/7 ساعت 8 صبح با حضور اساتید محترم گروه در کلاس درس پاتولوژی برگزار شد

آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-7:56

باطلاع می رساند آزمون آسکی دستیاران روز 4شنبه و 5شنبه مورخ 11و 12 اردیبهشت 98 در مرکز مهارتهای بالینی و درمانگاه امین برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir