اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

جابجایی مرکز توانبخشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:46

باطلاع می رساند مرکز توانبخشی وابسته به گروه طب فیزیکی و توانبخشی در بیمارستان کاشانی تعطیل و به بیمارستان امین منتقل شد .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-10:45

باطلاع اساتید محترم گروه می رساند جلسه شورای پژوهشی و آموزشی گروه روز 4 شنبه مورخ 1 اسفند ساعت 8/15 در کلاس درس پاتولوژی برگزار می شود.

کنفرانس مشترک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-10:56

کننفرانس مشترک با گروه رادیولوژی روزهای یکشنبه دوم و چهارم هر هفته با موضوع رادیولوژی در سیستم عضلانی - اسکلتی در سالن کنفرانس گروه رادیولوژی با حضور گروههای ارتوپدی ، طب فیزیکی و توانبخشی و رادیولوژی ساعت 8 تا 9 صبح برگزار می گردد.

 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-8:59

به اطلاع اساتید محترم گروه می رساند که جلسه شورای گروه روز 4شنبه مورخ 97/11/10 ساعت 30/8 در کلاس پاتولوژی برگزار می شود .لطفاً رأس ساعت حضور بهم رسانید.

کنگره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:16

انجمن طب فیزیکی و توانبخشی شاخه اصفهان کنفرانس علمی یک روزه تازه های درمان و تشخیص سمینارهای زانو را در روز پنجشنبه مورخ  27  دی  از ساعت 8 الی 14 در سالن همایش بیمارستان امین اصفهان برگزار می نماید .

هیأت ارزشیابی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:14

باطلاع می رساند هیأت ارزشیابی گروه طب فیزیکی و توانبخشی در تاریخ 27/10/97 ار مراکز آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه بازدید خواهند نمود.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:38

قابل توجه اساتید محترم

جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 22 آذر ساعت 8/30 در کلاس درس الزهراء(س) برگزار خواهد شد

لزوم ثبت پایان نامه فراگیران در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-10:14

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir