اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-13:36

به اطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه در تاریخ 98/2/23 در بیمارستان الزهرا(س) برگزار و پروپوزال های خانم ها دکتر فطرس و دکتر قاسمی و آقای دکتر انصاری مطرح و با کلیات آن موافقت شد .

آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-14:07

آزمون آسکی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 98/2/11 و 98/2/12 در مرکز مهارتهای بالینی و بیمارستان امین برگزار خواهد شد

کلاس رادیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-13:01

به اطلاع می رساند کلاس آموزشی رادیولوژی با موضوع MRI شانه روز یکشنبه مورخ 98/2/8 ساعت 7/30 در سالن کنفرانس رادیولوژی برگزار می شود.

کلاس آموزشی Mini CEX

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-12:59

به اطلاع می رساند روز دوشنبه مورخ 98/2/10 ساعت 7/45 کلاس Minicex توسط خانم دکتر امید با امتیاز بازآموزی در کلاس پاتولوژی الزهراء(س) برگزار می شود. حضور کلیه همکاران الزامی است .

گزارش جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-13:02

به اطلاع می رساند جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه مورخ 98/2/7 ساعت 8 صبح با حضور اساتید محترم گروه در کلاس درس پاتولوژی برگزار شد

آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-11:26

باطلاع می رساند آزمون آسکی دستیاران روز 4شنبه و 5شنبه مورخ 11و 12 اردیبهشت 98 در مرکز مهارتهای بالینی و درمانگاه امین برگزار می گردد.

آزمون کتبی دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:58

باطلاع دستیاران محترم گروه می رساند آزمون کتبی درون بخشی ( پره ارتقا) روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند ساعت 8 صبح در بیمارستان الزهرا(س) کلاس درس 1 برگزار می شود.

گزارش شورای پژوهشی مورخ 8 اسفند

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-15:35

باطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی و عمومی روز 4شنبه 8اسفند برگزار و پروپوزال خانم ها دکتر سالک و دکتر فخاری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه طب فیزیکی و توانبخشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir