گزارش جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه گروه روز پنجشنبه مورخ 96/12/3 همزمان با انتخابات مدیر گروه با حضور نماینده محترم دانشکده آقای دکتر مجتبی رحیمی برگزار و در حاشیه این جلسه نماینده محترم از قسمت های مختلف مرکز توانبخشی طب فیزیکی بازدید نمودند و در جریان روند انجام و مراحل کار قرار گرفتند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir