گزارش جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند جلسه شورای پژوهشی و عمومی گروه در تاریخ 98/2/23 در بیمارستان الزهرا(س) برگزار و پروپوزال های خانم ها دکتر فطرس و دکتر قاسمی و آقای دکتر انصاری مطرح و با کلیات آن موافقت شد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir