گزارش جلسه شورای آموزشی - پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای آموزشی - پژوهشی گروه روز 3 شنبه مورخ 97/4/19 در کلاس درس بیمارستان الزهراء(س) برگزار گردید و در این خصوص پایان نامه خانم دکتر آیدین حیدری مطرح و به تصویب اعضای گروه رسید

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir