گزارش جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-8:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتید محترم می رساند جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 4 مهر ساعت 9/30 در کلاس پاتولوژی الزهرا(س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir