گزارش جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند جلسه شورای آموزشی و عمومی گروه مورخ 98/2/7 ساعت 8 صبح با حضور اساتید محترم گروه در کلاس درس پاتولوژی برگزار شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir