کنگره سالیانه طب سالمندی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنگره سالیانه سالمندی همراه با سپوزیوم سالیانه بیماری آلزهایمر 11 لغایت 13 مهر 97 در تهران برگزار می گردد.

دارای 15 امتیار - وبسایت کنگره  به نشانی http://gmcongress.ir می باشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir