کنگره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

انجمن طب فیزیکی و توانبخشی شاخه اصفهان کنفرانس علمی یک روزه تازه های درمان و تشخیص سمینارهای زانو را در روز پنجشنبه مورخ  27  دی  از ساعت 8 الی 14 در سالن همایش بیمارستان امین اصفهان برگزار می نماید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir