کلاس آموزشی Mini CEX

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/07-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند روز دوشنبه مورخ 98/2/10 ساعت 7/45 کلاس Minicex توسط خانم دکتر امید با امتیاز بازآموزی در کلاس پاتولوژی الزهراء(س) برگزار می شود. حضور کلیه همکاران الزامی است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir