فوری - قابل توجه دستیاران محترم گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیارانی که هنوز دفاع ازپایان نامه نکرده اند روی فرم پیوست کلیک و چهت تایید و امضا به دفتر گروه مراجعه نمایند . با تشکر

عکس لوگوی طب فیزیک: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir