شورای آموزشی گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-13:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای آموزشی گروه روز چهارشنبه مورخ 23 خرداد در کلاس درس بیمارستان الزهراء(س) با محوریت بررسی نامه های واصله با حضور همه اساتید محترم گروه برگزار شد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir