سپوزیوم بیماریهای عضله

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-13:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باستحضار میرساند اولین سمپوزیوم بیماریهای عضله ، سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ 31 خرداد ماه 97 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید مدرس برگزار خواهد شد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir