سخنرانی آقای دکتر خسروی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/02-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آقای دکتر خسروی در رابطه با تست های الکتروفیزیولوژیک عصب فاشیال جهت متخصصین ENT در سالن کنفرانس نظام پزشکی روز پنجشنبه مورخ 96/9/30 سخنرانی داشتند .

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir