جلسه نرم افزار نگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/15-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزش نرم افزار نگاه جهت اساتید محترم گروه روز دوشنبه مورخ 96/7/17 ساعت 8/30 تا 9/30  بیمارستان الزهراء(س) کلاس شماره 1 برگزار خواهد شد .

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir