جلسه معارفه دستیاران جدید الورود

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/15-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ساعت 8 الی 9 صبح در بیمارستان کاشانی برگزار گردید.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir