جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم

جلسه شورای گروه روز پنجشنبه مورخ 22 آذر ساعت 8/30 در کلاس درس الزهراء(س) برگزار خواهد شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir