جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتيد محترم مي رساند جلسه شوراي گروه روز 4 شنبه مورخ 23 خرداد ساعت 8 صبح در بيمارستان الزهراء(س) برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir