جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم دکتر عادله عریضی روز 4 شنبه مورخ 19 اردیبهشت در بیمارستان الزهراء(س) با حضور اساتید محترم گروه برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir