تقدیر و تشکر دانشکده از گروه بابت وب سایت گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طب مراسمی در جلسه شورای معاونین محترم با حضور رئیس محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امامی و سرکار خانم دکتر شهیدی ، برگزیدگان برتر در زمینه بروز رسانی وب سایت گروه معرفی شدند. و با توجه به کسب رتبه چهارم توسط گروه طب فیزیکی و توانبخشی بدینوسیله از زحمات و همکاری سرکار خانم دکتر حقیقت و خانم رنجبر تقدیر و تشکر بعمل می آید. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir