ابلاغ اساتید گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی احکامی از سوی جناب آقای دکتر امامی رئیس محترم دانشکده پزشکی ، سرکار خانم دکتر حقیقت بعنوان معاون گروه ابقاء، آقای دکتر خسروی بعنوان مسئول امور هیأت علمی ، سرکار خانم دکتر طاهری بعنوان معاون پژوهشی گروه و سرکار خانم دکتر مغروری بعنوان مسئول امور دستیاران گروه منصوب شدند .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir