آزمون کتبی درون بخشی دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کتبی درون بخشی دستیاری در روز پنجشنبه مورخ 96/12/17  ساعت 8/30 در کلاس شماره 4 الزهراء(س) برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir